به نام خدا

درود بر شما

شکی نیست که مستند سازی (Documentation) بعنوان ابزاری حیاتی ، در تدوین مباحث آموزشی و تحلیل حوزه های فنی و تخصصی کاربردی موثر و کارآمد دارد. با توجه به پیچیدگی علوم نوین به خصوص علوم فنی و مهندسی ، متخصصین به نوعی  وابسته به مستند سازی جامع و کاربردی  در حوزه تخصصی شان می باشند تا با بهره گیری از آن امکان پیگیری موثرتر مباحث  تحلیلی و پشتیبانی و پیرو آن بهره وری درعملکرد فنی و کاربردی خود را شاهد باشند.با توجه به اهمیت موضوع مستند سازی و اعتقاد راسخ به گسترش فرهنگ نشر دانش و کار تیمی در این مرز و بوم ، این امکان میسر گردید تا ایده خود که حاصل از تعهدی پایدار در انتقال دانش بود را با یاری از خداوند منان اجرایی نمایم .

مجموعه تدوین شده حاوی برخی مطالب آموخته شده در  مقاطع مختلف تحصیلی اینجانب میباشد که در برخی موارد با اضافه نمودن مطالبی مرتبط  با دروس تدریس شده توسط اساتید مختلف مستند گردیده اند.سعی بر این دارم که  به مرور  مستند های تدوین شده در حوزه فنی و مهندسی فناوری اطلاعات را که حاصل عنوان های آموخته شده و تجربه گردیده در فعالیت  بیست ساله دوران کاری می باشد  را  به این سایت اضافه نمایم .

در پایان با توجه به اینکه شالوده طراحی این سایت ، آگاهی بخشیدن و اهتمام به اهمیت مستند سازی میباشد از همه دانش پژوهان و ارجمندان خواستارم تا  بنده را در رفع نواقص احتمالی و پربارتر شدن سایت هدایت نمایند و در صورت صلاحدید  این سایت را بعنوان پایگاهی در جهت نشر مستندات ارزشمندو رایگان برای عموم لحاظ نمایند. به امید حق

با عرض ادب و احترام

بابک آشفته یزدی